Cumhurbaşkanı Görev ve Yetkileri Nelerdir? |

Cumhurbaşkanı Görev ve sorumlulukları

Cumhurbaşkanı Görev ve sorumlulukları

Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili olan görevleri şunlardır:

• Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde açılış konuşması yapmak,

• Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni gerekli gördüğünde toplantıya çağırmak,

• Yasaları uygun bulmadığı zamanlarda tekrar görüşmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geri göndermek,

• Yasaları yayımlamak,

• Anayasa değişikliği ile ilgili yasaları gerekli gördüğünde halkoyuna sunmak,

• Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yeniden yapılmasına karar vermek,

• Yasaların ve KHK’lerin Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğüne aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesine iptal davası açmak olarak sıralayabiliriz.

Cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili olan görevleri şunlardır:

• Başbakanın atamasını yapmak,

• Başbakanın istifasını kabul etmek,

• Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanılmasına karar vermek,

• Milli Güvenlik Kuruluna başkanlık etmek,

• Başbakanın önerisi ile bakan atamalarını yapmak ve görevlerine son vermek,

• Genel Kurmay Başkanını atamak,

• Kararnameleri imzalamak,

• Milli Güvenlik kurulunu gerekli gördüğünde toplantıya çağırmak,

• Uluslararası antlaşmaları onaylamak ve resmi gazetede yayımlamak,

• Üniversite rektörlerini seçmek ve atamak,

• Devlet Denetleme Kurulu’nun üyelerini ve Başkanının atamasını yapmak,

• Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek,

• TBMM adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek,

• Devlet Denetleme Kurulu’na inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak,

• Gerekli gördüğü durumlarda Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek,

• Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyeti temsilcisi göndermek

• Yabancı devletlerden gelen temsilcileri kabul etmek,

• Bakanlar Kurulu aracılığıyla sıkıyönetim ve olağanüstü hal ilan etmek,

• Kanun Hükmünde Kararname çıkarmak,

• Ölümcül hastalığı ve sakatlığı plan tutukluların cezalarını hafifletmek veya iptal etmek olarak sıralayabiliriz.

Yargı ile ilgili olan görevleri de şunlardır:

• Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek,

• Danıştay Mahkemesi üyelerinin dörtte birini seçmek,

• Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını seçmek,

• Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekilini seçmek,

• Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini seçmek,

• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek olarak sıralayabiliriz.

Herhangi bir sebepten dolayı Cumhurbaşkanının görev yerinde bulunmadığı durumlarda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Cumhurbaşkanının yerine vekâlet eder.


(100%) (0%) (0%) (0%)
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yorum Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*

Yandex.Metrica
Önceki yazıyı okuyun:
TÜKÜRÜK BEZİ TÜMÖRLERİ

Tükürük bezlerinde tümör oluşu genel bir durum mudur? Evet, genellikle kulak altı tükürük bezlerini ilgilendiren “karışık tümörler”.

Kapat