VEREM TEDAVİSİ |

Akciğer veremi tedavisinde devamlı yatakta kalma gerekmez mi?
Hayır. Bugün başvurulmakta olan tedavi usullerinde hasta yatakta tutulmadan mükemmel neticeler elde edilmektedir. Antitüberküloz ilâçlarıyla tedaviye başlandığının ilk günlerinde fizikî hareketlerin sınırlandırılması gerekmektedir, ama çok hastalar ayakta tedavi görmektedirler.

Verem tedavisinde hastanın gerekli tedaviyi görebilmesi için hastane veya sanatoryuma gönderilmesi gerekli midir?
Aktif hastalıkların ilk tedavi devrinde hastanede tedavi görmeleri şüphesiz tercih edilmelidir. Hasta evde ailesi arasında tecrit edilmesinden çok daha iyi bir şekilde tecrit edilmekle kalmayacak, aynı zamanda hastanın teşhis, röntgen ihtiyacı, laboratuar tahlilleri ve uzman konsültasyonları hastanede kolaylıkla elde edilebilecektir.

Ne kadar bir istirahat süresi gereklidir?
Böyle bir zaman tespit edilmez. İstirahat devresi öksürük, tükürme, kilo kaybı kontrol altına alınıncaya, röntgen filmi stabilizasyon gösterinceye ve tükürük testleri menfi gösterinceye kadar devam etmelidir. Hasta iyileşme işaretleri gösterirse alacağı ilâçlarla birlikte nekahet devri altı ile dokuz ay arası sürecektir. Bugünkü şartlar altında hastanın bu sürenin ilk üç ayını hastanede ve şartlar uygunsa gerisini evde istirahatla geçirebilir.

Devamlı yatakta kalma ne gibi hallerde zaruridir?
Kritik şekilde hasta olanlar devamlı yatakta tutulmalıdırlar. Kesin istirahata ihtiyacı olan bu gibi hastalara yemekler de yatakta verilmeli ve yıkanmaları da yatakta yapılmalıdır. Hasta hafif yürüyecek takati olduğu zaman ancak banyoya gitmesine müsaade edilmelidir.

Hastanın yatakta hareket etmesine müsaade edilmeli mi, yoksa kıpırdamadan mı yatması gereklidir?
Günümüzde tedavi metotlarında hasta yatakta oturabilir, kımıldanabilir, tıraş olabilir, yıkanabilir ve okuyabilir.

Ne kadar zaman geçince hasta normal fizikî hareketlerine   yeniden başlayabilir?
Tükürük testleri menfi gösterince ve nöbet, öksürük, tükürme ve kilo kaybı durunca. Ancak, ilâç tedavisi devam edilmelidir.

Bir hastanın ameliyat yoluyla akciğerlerinden biri alınmışsa ne kadar yatakta kalması gereklidir?
Bazı hastalıklı dokular kuşkusuz surette vücutta kalmış olacağından böyle bir hastanın yaklaşık altı ay yatakta kalması gerekmektedir.

Akciğer veremi tedavisinde iklim önemli bir faktör müdür?
Hayır. Geçmiş yıllarda bunun önemli olduğuna inanılırdı. Günümüzde ise aşırı sıcaklar, soğuklar ve yüksekliklerden kaçılmadığı müddetçe hastanın kuzeyde, güneyde, kentte veya köyde yaşaması arasında bir fark olmadığı kabul edilmektedir.

Verem hastasının güneşte kalmasına müsaade edilir mi?
Evet, ama göğüs bölgesi doğrudan güneş ışınlarına mâruz bırakılmamalıdır. Çünkü böyle bir durum yeniden kanlı tükürmeye ve hastalığın tekerrür etmesine neden olabilir.

Verem için özel bir beslenme rejimi gerekir mi?
Hayır. Fakat kilo almasını temin edecek bol kalorili bir beslenme rejime ihtiyaç vardır. Ayrıca vitaminler de verilmelidir

Rehabilitasyon programların gayeleri hangileridir?
Bunlar kentler, hastaneler ve sosyal servisler tarafından kurularak yürütülen programlardır. Bu programların hedefi ve gayesi hastaların mümkün olduğu derecede normal şartlar arasında toplumda, endüstride ve iş sahalarında yerlerini yeniden almalarının teminidir. Bu programlar çerçevesi içinde bazı hallerde hastalar daha hafif işlerde eğitilmektedirler.

Tamamen tedavi olmuş bir verem hastası ne kadar süre kendisine çok iyi bakmalıdır?
Hastalık tam olarak tedavi edildikten sonra daha beş yıl hastalığın tekerrür etme ihtimali vardır. Bu süre içerisinde fizikî faaliyet sınırlandırılmalıdır. Gün arası istirahat ve geceleri uzun uyku süresi (on iki saat kadar) gereklidir.

Veremli hasta veya veremden tedavi olmuş hasta sigara kullanabilir mi?
Tütün dumanı (akciğer kanseri tehlikesi bir tarafa) tahriş edici bir unsur olduğundan, veremli veya veremden tedavi görmüş hastaların sigara içmekten kaçınmaları gerekmektedir.

Verem hastalığı tedavi olmuş bir kişi hangi aralarla röntgen filmleri çektirmelidir?
Yıllar boyunca en azından altı ayda bir kez. Hastalığın tam geçmemiş olduğuna dair kuşkular varsa röntgen filmleri daha sık alınmalıdır.

Veremi tedavi eden ilâçlar var mıdır?
Hayır. Ancak, gerekli şekilde kullanıldıkları takdirde hastalığa karşı çok tesirli ilâçlar vardır. Bu ilâçların kullanılmasıyla verem enfeksiyonu derhal durdurulmaktadır ve ilâçların devamlı kullanılmasıyla hastalığın tedavisi süratlendirilmektedir.

Muayyen bir ilâç, ilâçlar kombinezonu veya muayyen dozajda ilâçlar, verem tedavisinde sürekli olarak kullanılmalı mıdır?
Hayır. Her vaka doktor tarafından değerlendirilmelidir. Muayyen süreler içerisinde ve süreler arasında bir, iki veya üç vereme karşı kullanılan ilâçlar aynı zamanda kullanılabilecektir.

Aktif veremi olan her hastanın, vereme karşı kullanılan ilâçlarla tedavi edilmesi uygun mudur?
Evet. Aktif hastalık görününce hemen tedavisine girişilmelidir. Ancak, hangi ilâcın veya ilâçların, hastanın evde mi veya hastane de mi tedavi edilmesi gerektiği, tedavinin ne kadar süreceği her vakanın özelliği göz önünde bulundurularak tayin edilmelidir.

Verem tedavisi genellikle ne kadar sürmelidir?
Günümüzdeki şartlara göre müspet kültür elde edildikten sonra verem tedavisinin en azından iki yıl sürmesi gerekli’ olduğu kabul edilmektedir. Açık boşlukları ve menfi tükürük testleri olan hastaların tedavileri daha da uzun sürecektir. Bazı doktorlar ilâç tedavisinin belirsiz bir süre devam edilmesi lüzumu üzerinde durmaktadırlar.

Verem tedavisinde kullanılan tesirli ilâçlardan bazıları hangileridir?
Genellikle tek olarak veya kombinezon şeklinde kullananla Myambutol, Streptomisin, P.A.S. (para-amino-salisilik asit) ve I.N.H (isonikotinik-asit-hidrazid)dir. Bazı hallerde birçok mevcut başka ilâçlar da kullanılabilir.

Bu ilâçların tesirli olduğu göz önünde tutulursa, eski tedavi metotlarının geçerliği kalmakta mıdır?
a.  Yatakta istirahat sistemi değiştirilebilir veya kısaltılabilir.
b.  Çökürtme (kollaps) tedavisi günümüzde tamamen ortadan kalkmış durumdadır. “Pnömotoraks” ve “torakoplasti” işlemleri bugün artık nadir hallerde, «pnömoperitoneum» sistemi ise ancak ara sıra ve geçici bir tedbir olarak kullanılmaktadır.
c.  Bugünkü tedavi sistemlerinde de yeterli beslenme, sigara dumanı gibi solunumu tahrik edici şeylerden kaçınmak, mümkün olan en iyi durumlarda yeterli istirahat çok önemli faktörler olarak kabul edilmektedir.

Tedavi edilmiş bir hasta ne kadar süre müşahede altında tutulmalıdır?
En azından birkaç yıl. Bu şekilde hastalığın nüksetmesi erken müşahede edilebilir.

Veremde hastalığın nüksetme oranları nedir?
İlâçlarla tedaviye başlanmadan önce nükseden vakalar % 50 civarındaydı. Yeni, modern tedavi metotlarıyla bu oran % 10′a düşmüştür.
Akciğerin bir parçasını çıkarmak  (pülmoner rezeksiyon) ne demektir?
Akciğerdeki hastalıklı dokuların ve akciğerin bir parçasının cerrahî müdahale ile alınmasıdır.

Bu ameliyatla akciğerin ne kadar kısmf alınmaktadır?
Küçük bir kıskı biçiminde bir lop parçasından (segmentektomi) bunun gibi birkaç parçadan bütün bir lopa kadarı (lebektomi) veya bütün bir akciğer (pnömonektomi) alınabilir.

Akciğerin bir parçasının alınması hangi vakalarda uygundur?
Her vakanın en uygun kararı doktorların ve operatörlerin incelenmesinden sonra verilecektir. Bu ameliyatı gerektiren vakalar genellikle açık boşluklar olanlarda tükürük testinde müspet göstermiş olanlar ile tıbbî tedaviye cevap vermemiş olanlardır. Bazı hallerde hastalanmış dokuların boşluk çeperleri içerisinde çökmesini önlemek için açık boşluklu ve müspet tükürük testi göstermiş hastalarda bu ameliyata başvurulmaktadır.

Akciğer vereminde cerrahî müdahale emniyetli ve tesirli midir?
Evet. Uygun vakalarda yapıldığı zaman sonuçlar çok umut vericidir.

Akciğer veremi olan kişilerin çoğunluğuna neden cerrahî müdahale yapılmamaktır?
Çünkü vakaların çoğunluğu bu tedavi metoduna uygun olmayıp ilâçlarla tedavi usullerine iyi tepki göstermektedirler.


(43%) (14%) (14%) (29%)
Etiketler: , , , , ,
Yazının yorumlarına abone ol

2 YORUM

  1. selam ben bir aydır hastaneye gidiyorum tahlil yapıyorlar bir şey bulamıyorlar akciyefiliminde veremsin diyorlar ppd testide yaptırdım oda temiz çıktı benim şikayetim baş dönmesivehalsislik gece terleme ateş var verem hastasında bu şikayetler olurmu saygılarımla ayrıca siteniz çok güzel

  2. tum blogu okumaya oldukca iyidir

Yorum Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*

Yandex.Metrica
Önceki yazıyı okuyun:
TÜKÜRÜK BEZİ TÜMÖRLERİ

Tükürük bezlerinde tümör oluşu genel bir durum mudur? Evet, genellikle kulak altı tükürük bezlerini ilgilendiren “karışık tümörler”.

Kapat