RH TESTİ |

Rh testi nedir?
Rh testi, kanda Rh faktörünün bulunup bulunmadığını gösteren bir testtir. Bir kişinin kan grubu tespit edildiği zaman bu test devamlı yapılmaktadır.

Bütün gebe olan kadınlar Rh testi yaptırmalı mıdırlar?
Muhakkak ki evet.

Rh faktörü neden gebelikte önemli olmaktadır?
Rh faktörü, gebelikte özellikle Rh negatif (Rh faktörleri olmayan) olup Rh pozitif faktörleri ile evli olan kadınlarda önemlidir. Bu kadınların taşımakta olan ceninde Rh pozitif faktörü olabilecektir. Normal olarak bu anneye bir zarar getirmeyecekse de, doğmamış olan bebeği etkileyebilecektir.

Eğer anne Rh negatif ise, bebeğe kan nakli yapmak gerekli olacak mıdır?
Ancak anne Rh faktörüne karşı hassasiyet göstermişse ve anne tarafından üretilen antikorlar bebeği etkilemişse kan nakli gerekli olacaktır. Annenin Rh negatif oluşu, muhakkak surette bebeğin herhangi bir tedaviye tâbi tutulmasını gerektirmeyecektir.

Eritroblastoz nedir?
Yeni doğan bebeğin kanının Rh faktöründen büyük ölçüde harap olmasına neden olan faktör “eritroblastoz” olarak adlandırılmıştır.

Eritroblastoz tehlikeli bir faktör müdür?
Evet. Acilen tedavi edilmediği takdirde bebeğin ölmesine neden olabilir.

Bir kadın Rh negatif ise, başka çocuk doğurmaktan kaçınmalı mıdır?
Hayır. Rh negatif olan bir kadına doğum yaptıktan 72 saat içerisinde “Rhogam” olarak tanınan ve adlandırılan bir madde enjekte edilebilecektir. Bu enjeksiyon bundan sonra doğacak çocuğu Rh faktörü hastalığın gelişmesine karşı koruyacaktır.

Rh pozitif bir kocayla evli olan Rh negatif bir kadın, Rh negatif olan bir bebek doğurabilecek midir?
Evet.

Rh pozitif olan bir kadın, başka kan faktörlerinden komplikasyonları olan bir bebek doğurabilecek midir?
Evet. Kanda başka faktörler de düzensizliklere neden olabileceklerdir. Ancak, bunlar genellikle Rh faktörü kadar ciddî ve önemli komplikasyonlar olmayacaktır.

Daha doğmamış bir bebeğin Rh faktörü etkisi altında kalacağı nasıl öngörüle bilmektedir?
Gebelik süresi içerisinde annenin kanı anti-Rh antikorları için tahlil edilebilecektir. Bu test sayesinde bebek doğacağı zaman meydana gelecek durum kısmen de olsa belirlenmiş olacaktır.

Antikor etütleri nedir?
Bu testler vücudun antikorlar üretip üretmediğini tespit etmektedir.

Rh faktörüne hassas olan bir kişide antikorların tehlikesi nedir?
Rh pozitif kanın enjekte olmasına veya karışmasına mâruz kalmadıkları taktirde antikorların bu şekilde hassas olan bir kişiye zararları olmaz. Ancak, Rh pozitif kan ile karıştıkları takdirde bu antikorlar çok ciddî tepkilere yol açabilirler.

Rh faktörüne hassas olan bir kadın yeni bir evlilik yaparsa normal çocuk doğurabilecek midir?
Evet, eğer yeni eşi Rh negatif ise veya kadındaki asıl hassasiyetini doğuran kan grubunun dışından bir kan grubu varsa.

Eritroblastoz olan bir bebek canlı doğarsa yaşayabilecek midir?
Eğer hastalık bebeği asgari derecede etkilemişse, bu genellikle böyle olmaktadır; bu gibi bebekler çoğunlukla normal olarak gelişmektedirler.

Eritroblastoz bir bebekle bir mavi bebek arasında fark var mıdır?
Evet. Mavi bir bebek kalıtımsal bozukluğu olan bir kalp veya akciğerlerle doğmaktadır. Eritroblastoz bir bebek ise, annesinin kandaki Rh faktörüne hassasiyetinden dolayı zor durumda bulunmaktadır.

Doğum yapacak annenin Rh faktörüne hassas olduğu bilindiği taktirde,bu anneden doğacak bebeklerde eritroblastoz gelişmesini önleme çareleri var mıdır?
Günümüzde bu hastalığın gelişmesini önleyecek ilâç veya enjeksiyonlar bulunmamaktadır.

Rh negatif olan bir kadının ilk çocuğunda eritroblastoz olabilmekte midir?
Bu nadir bir haldir; ancak anneye bundan önce Rh faktörüne karşı bir enjeksiyon ile hassasiyet kaspettirilmişse veya Rh faktörü bulunan bir kan nakli yapılmışsa, böyle bir durum meydana gelebilmektedir.

Eritroblastoz nasıl tedavi edilmektedir?
Kan nakilleri ile; bebeğin Rh pozitif kanı, vericinin Rh negatif kanı ile değiştirilmektedir. Son zamanlarda yeni doğan bebekte eritroblastozun gelişmesini önlemek için yapılmakta olan “rahim içi” kan nakillerinin çok yararlı olduğu görülmüştür.


(0%) (0%) (0%) (0%)
Etiketler: ,

Yorum Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*

Yandex.Metrica
Önceki yazıyı okuyun:
PİTİRİASIS ROZE

Pitiriasis roze nedir? Genellikle ilkbahar ve sonbaharda meydana gelen ve nispeten yaygın olan bir deri hastalığıdır.

Kapat