NEVRİT (SİNİR İLTİHABI) |

Nevrit nedir?
Nevrit, periferik sinirlerin hastalanmış olduğunu ifade eden genel bir terimdir. Yalnız bir sinirle ilişkili olabilir veya yaygın bir halde bulunabilir. Aslında, nevrit yerinde kullanılmakta olan bir terim değildir; çünkü sinir hastalıklarının ancak pek azı iltihaplanmadan ileri gelmektedir. Modern tıpta sinir hastalıkları “nöropati” olarak adlandırılmaktadır.

Nevritin nedenleri hangileridir?
a.  Tek bir sinirin zedelenmesine neden olan bir kaza.
b.  Gerekli bir şekilde iyileşmemekte olan kemikte bir kırık, kalmış olabilen kemik artıkları veya büyümekte olan ve sinire baskı yapan bir tümör.
c.  Belkemiğinden çıkarken sinirin üzerinde toplanan bir baskı, ar”teritte veya kopmuş olan bir diskte (fıtık) olabileceği gibi.
d.  Birçok yaygın tip nevrit olabilir. Bu durum bir yetersizlik hasta”lığı ile ilişkili olabilir. Örneğin beriberi hastalığında olduğu gibi vitamin yetersizliği. Ayrıca kronik alkolizm ve ilerlemiş şeker hastalıklarında da görülebilmektedir. Birçok toksik etkenler, (kurşun gibi), periferik sinirlere etkili olabilir ve nevritin geliş”mesine yol açar. Bunların dışında da vücutta meydana gelebile”cek çeşitli genel enfeksiyonlar periferik sinirleri etkileyebilir.

Polinevrit nedir?
Periferik sinirlerin birçoğunun bir hastalık durumuyla ilişkili oluş”ları “polinevrit” olarak adlandırılmaktadır.

Nevritin belirtileri nelerdir?
a.    İğne batıyormuş gibi karıncalanma, ellerde ve ayaklarda veya ilişkili sinirin hizmet ettiği bölgede uyuşukluk hissi.
b.   Adale zafiyeti ve ilişkili olan alanda adalelerin Harap olmaya yol açılması.
c.   İlişkili sinirlerin hizmet ettiği bölgede eksik veya azalmış adale refleksleri.
d.   İlişkili alanda hissetme duyusunun azalması.
e.   Ağrı. Fakat bütün nevritlerde ağrı olmaz.

Kola ait “brakial” nevrit nedir?
Bu kolda meydana gelen ve çok ağrı yapan bir sinir hastalığıdır. Bu gibi iltihaplanmalar belkemiğinde boyun bölgesinde fıtıklaşmış bir diskten veya boynun en alt vertebrasında meydana gelen ve kollar”da bazı sinirler üzerinde baskı yapan bir anormallik durumundan ileri gelebilmektedir.

Siyatik nedir?
Bu terim eskiden arkadan inen ve kalça ile bacakta meydana gelen bir ağrılı hal için kullanılmaktaydı. Şimdi bu sancının genellikle sırt bölgesinin alt bölümünde fıtıklaşmış bir diskten ileri gelmekte olduğu bilinmektedir. Ancak, siyatik sinirinin meydana getirdiği gerçek bir sinir iltihaplanması da meydana gelebilmektedir. Bu ha”le çoğunlukla ilerlemiş olan şeker hastalarında rastlanmaktadır.

Bel fıtığı nedir?
Birbiriyle yan yana olan iki kaburga kemiği arasında normal ola”rak bulunan kıkırdağın yerinden çıkması veya kayması demektir. Bu kıkırdak “intervertebral diski” olarak adlandırılmaktadır. Bazı hallerde, artrit sonucu veya belkemiğinin bir kaza sonucu burku”larak zedelenmesiyle veya eğilmiş bir pozisyonda iken ağır bir cis”mi kaldırmaktan dolayı, bu disk yerinden çıkmakta ve omurilikten çıkan bir sinirin kökü üzerine baskı yapmaktadır. Bu hal bu sini”rin gidiş yönü üzerinde çok ciddî ağrılara neden olur. Çıkma veya kayma bel bölgesinde olursa, sancı belden kalçalara ve bacağa doğ”ru yayılır. Bu hal omuriliğinin herhangi bir kesiminde meydana gelebilir; bu alanda belirtiler gösterebilir ve sancıya neden olabilir. Bu hale bazen disk kayması denmektedir.

Bel fıtığı nasıl tedavi edilir?
Erken meydana çıkan vakalar ılımlı bir tedaviye tâbi tutulmalı ve hasta uzun süre yatakta kalmalıdır. Hastanın yatağının altında tahta bulundurulmalıdır. Omurilik civarında ısı bulundurulması yararlı olabilir. Rahatlama için aspirin gibi sancı dindirici ilâçlar alınabilir. Eğer uzun süre istirahat yeterli olmazsa, sancı aralıklar”la tekerrür etmekteyse ve hasta kıpırdayamayacak hale gelmişse, ameliyata başvurulması gerekli olabilir.

Trigeminal nevralji nedir?
Yüz bölgesine hizmet etmekte olan “beşinci sinirler” deki bir rahat”sızlıktır. Bu çok ağrı yapan bir durumdur ve kısa süren, fakat çok sancıya neden olan, yüzde meydana gelen spazmlarla karakterize olmaktadır. Spazm nöbetleri çiğnemekten, konuşmaktan, soğuğa mâruz kalmaktan, yüzde veya ağızda hassas bir yere dokunulmasıyla meydana gelebilmektedir. Bu spazmlar haftalarca veya aylar”ca tekerrür etme eğilimlerini göstermektedirler. Eğer nöbetler sık sık gelmekteyse ve çabuk geçmezse, sinirin öldürülmesi için enjek”te edilmesi gerekir; bazı hallerde sinirin cerrahî müdahale ile ke”silmesi bile gerekli olabilir. Bu sinirin etkili kısmının kesilmesiyle rahatsızlık tedavi edilebilirse de hastanın yüzünün o kısmında sü”rekli bir uyuşukluk kalır.


(0%) (0%) (0%) (0%)
Yazının yorumlarına abone ol

1 YORUM

  1. sinir iltihabinin tadavusi nasil mumkundur. cevapbekliyorum lutfen

Yorum Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*

Yandex.Metrica
Önceki yazıyı okuyun:
PİTİRİASIS ROZE

Pitiriasis roze nedir? Genellikle ilkbahar ve sonbaharda meydana gelen ve nispeten yaygın olan bir deri hastalığıdır.

Kapat