KAN TESTLERİ |

Tam bir kan sayımı nedir ve nasıl alınmaktadır?
Bu test parmak ucunun veya kulak memesinin hafifçe delinmesiyle alman kanla yapılmaktadır. Bu gibi testler her saatte ve önceden hiçbir hazırlık olmadan yapılabilinmektedir. Tam bir kan sayımı hastada anemi veya vücudun bir gelişmiş enfeksiyonu olup olmadığını gösterecektir.

Damar bir kan testi yapılma için delindiği zaman, bu bir ağrıya neden olur mu?
Eğer çok keskin bir iğne kullanılmaktaysa az bir ağrı yapacaktır.

Bir kan sayımı kansızlığı (anemi) nasıl göstermektedir?
Kırmızı kan hücrelerin sayılmasıyla, hücrelerdeki hemoglobini kaydetmekle ve mikroskop altında muayene edilen kanın karakteristik belirtilerini tespit etmekle.

Bir patolog kan muayenesiyle muhtelif tip anemiler arasında ayırım yapabilmekte midir?
Evet. Muhtelif tipte anemiler vardır ve her birinin tedavi metodu değişik olabilir.

Bir kan sayımı, enfeksiyonu nasıl göstermektedir?
Beyaz kan hücrelerinin sayıda artmasıyla ve akut enfeksiyon hallerinde beyaz kan hücrelerinde meydana gelen biçim değişmeleriyle.

Beyaz kan hücrelerinin sayımı çok kez hastalığın ciddiyetini göstermekte yararlı olmakta mıdır ve muhtemel bir apandisitte olabileceği gibi ameliyat yapılmasının gerekli olup olmadığını gösterebilecek midir?
Evet. Bu, bir karara varabilmek için çok önemli bir test olarak kabul edilmektedir.

Hemoglobin nedir?
Bütün vücuda oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerine demir muhtevalı renk veren maddedir.

Bademcikler alınmadan neden bir kan muayenesi yapılması gerekli olmaktadır?
Dokuların kanama ve kanın pıhtılaşma eğilimleri bademcikler alınmadan tespit edilmelidir. Kanama zamanı ve pıhtılaşma zamanı olarak adlandırılan bu testler normal çıkarsa, anormal bir durumdan bir kanama olabileceği ihtimâli anlaşılacağından, operatör ameliyata başvurabilecektir.

Anemi, kan nakilleri yoluyla başarılı bir şekilde tedavi edilebilir mi?
Kan nakilleri, yetersizliği geçici bir süre için düzeltebilecektir. Ancak, aneminin asıl nedenini ortadan kaldıramayacakları için, kan nakilleri sürekli bir iyileşme getiremeyeceklerdir. Bu durumlarda yalnız bir istisna vardır; o da anemi aniden gelen bir kanamadan ileri gelmiş olması halindedir. Böyle bir halde anemi kan nakli ile tedavi edilebilecektir.

Kan ayımı ile bir çocukta kurşun zehirlenmesi olup olmadığı tespit edilebilecek midir?
Muayyen bir ölçüye kadar evet. Mikroskobik muayenede kırmızı kan hücreleri genellikle anemi ve karakteristik bir maddeler halinde ayrılma özelliği göstereceklerdir. Bu hastalığa oyuncakların kurşun muhteviyatı olan boyalarla boyandıkları günlerde fazla rastlanmaktaydı. Çocuk, oyuncakları kemirerek ve kurşun zehirlenmesine yakalanmaktaydı. Günümüzde bile, işlerinde kurşun boyası kullananlar bu zehirlenmeye mâruz kalmaktadırlar.

Heterofil antikor testi nedir?
Enfeksiyöz mononükleoz hastalığının teşhisinde yararlı olmaktadır.

Çökelme (sedimantasyon) oranı nedir?
Kolda bir damardan az bir miktar kan alındıktan sonra yapılan bir testtir. Alınan kan pıhtılaşmayı önleyici bir madde bulunan özel bir tüpe konmaktadır ve kan hücrelerin plasmadan ayrılmasına imkân sağlanmaktadır. Kan hücrelerinin tüpün dibine inmesine çökelme (sedimantasyon) oranı denmektedir. Bu yolda vücudun bir yerinde cerahatlanma olup olmadığı bir dereceye kadar tespit edilebilinmektedir. Çökelme oranı ne kadar yüksekse, iltihaplanma imkânı da o derece fazla ölçüde bulunmaktadır.

Çökelme oranı (sedimantasyon) ölçülmesi ne gibi hallerde doktor tarafından tavsiye edilecektir?
Kadınların pelvisinde bazı iltihaplanmalarda veya kan sayımının beklenen bilgiyi vermemiş olduğu hallerde. Kan çabuk bir şekilde çökmekteyse bu bir iltihaplanmanın bulunduğuna işaret sayılmaktadır.

Seroloji testi nedir?
Bu test frengi olup olmadığını tespit etmek için yapılmakta olan testlerden biri veya birden fazlasına verilen addır. Menfî bir test frengi olmadığını gösterecektir. Ancak, müspet çıkan bir test muhakkak surette frenginin var olduğunun işareti sayılmaz.

Frengi bulunup bulunmadığını gösterecek muhtelif kan testleri var mıdır?
Evet. Bunların çoğunluğu, Wassermann testinin değişikliğe uğramış olan nevileridir. Genel hedefleri ve sonuçları Wassermann testinin aynıdır.

Karanlık alan incelenmesi nedir?
Bu testte frengili olduğu tahmin edilen bir ülserden veya başka bir yaradan bir parça alınarak mikroskop altında muayene edilmektedir. Tipik spirallerin bulunması teşhisin yapılmasını sağlamaktadır. Bu testin yalnızca teknik bilgisi tam olan kişiler tarafından yapılması gerekir.

Frengi teşhisi yalnız kan testi ile mi yapılmaktadır?
Hayır. Hastanın klinik tarihçesi, fizikî muayenesi ve diğer buluşlar kan muayenesi sonuçları kadar önemlidir.

Kemik iliği testi nedir?
Göğüs kemiği veya başka bir kemiğe sokulan bir iğne ile az miktarda iliğin alınmakta olduğu bir testtir. Bu test sayesinde doktor, kan hücrelerinin imal edilmesinde bir anormalliğin mevcut olup olmadığını ve kanda normal olarak bulunması gereken hücrelerin bulunup bulunmadığını tespit edebilecektir.

Kemik iliği testi insanın canını acıtır mı?
İğne sokulmadan önce lokal anestezi yapıldığı için ancak hafif bir ağrı duyulmaktadır.

Kemik iliği testi kan hastalıklarının bulunup bulunmadığını tespit etmekte ve muhtelif anemilerin teşhisinde yararlı ve önemli midir?
Evet. Çok önemli ve yararlı bir testtir; teşhiste şüphe görüldüğü zaman muhakkak surette yapılmalıdır.

Kemik iliği testi kimin tarafından yapılmalıdır?
Patalog veya kan hastalıkları teşhisinde ihtisas sahibi olan bir doktor tarafından.


(0%) (0%) (0%) (0%)

Yorum Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*

Yandex.Metrica
Önceki yazıyı okuyun:
TÜKÜRÜK BEZİ TÜMÖRLERİ

Tükürük bezlerinde tümör oluşu genel bir durum mudur? Evet, genellikle kulak altı tükürük bezlerini ilgilendiren “karışık tümörler”.

Kapat