GÖZ KORNEADA YIRTILMALAR,SOYULMALAR, ÜLSERLEŞMELER VE YABANCI CİSİMLER |

Gözde bir çizik veya yabancı bir cisim girmiş olduğu hallerde başvurulacak ilk yardım tedbirleri nelerdir?
Anestezik göz damlalarının damlatılması ve gözlerin bir bandaj ile örtülmesi. Göz anestezi olduktan sonra yabancı madde genellikle bir çubuğun ucuna yerleştirilmiş, sterilize edilmiş ve nemleştirilmiş pamukla alınabilir.

Böyle bir hal göz doktoru bulunamayacağı bir zamanda (gecenin geç saatinde) meydana gelmişse ne yapılmalıdır?
Anestezik damlaların göze akıtılmasıyla ve gözlerin bir bandajla örtülmesiyle hasta rahatlayacak ve göz bu şekilde temiz kalacaktır. Sonra en kısa zamanda doktora başvurulmalıdır. Ancak, yabancı bir maddeyi bütün bir gece boyunca gözde bırakmaktansa gece bile olsa en yakın ilk yardım hastanesine başvurulması tercih edilmelidir.

Tıbbı tedaviye başvurulmadan birkaç saat beklenmekle gözde ciddî hasar meydana gelebilir mi?
Hayır, ama doktora başvurulması on iki saatten fazla geciktirilmemelidir.

Korneada bir çizik veya ülser nasıl tedavi edilmelidir?
Antibiyotik ve kortizon damlaları veya merhemler ve gözü kapalı tutacak bir bandajla. Daha sonra göz doktoruna başvurun.

Korneada bir çizik veya yırtılma başarıyla dikilebilir mi?
Evet. Bu derin veya geniş bir yırtık olduğu hallerde yapılır.

Bir cüruf veya çelik parçası gibi yabancı bir maddenin gözün içerisine kaçmasıyla, göz vahim bir tehlikeye girebilir mi?
Eğer yabancı cisim gözün yüzeyinde kalmışsa tehlike pek az olabilir. Fakat cisim göz küresine girmişse göz için tehlike oldukça büyük demektir.

Soyulma, çizik ve yırtılmalar kendiliklerinden iyileşebilirler mi?
Hafif soyulmalar kendiliklerinden iyileşebilir. Çizik ve yırtıklar genellikle tedaviyi gerektirir.

Soyulma, çizik veya yırtılmalar  iyileşirken kabuk  bağlanması nasıl önlenir?
Gözlere ılık kompres yapılmakla ve kortizonlu göz damlalarının kullanılmasıyla.

Bu gibi bir yaralanmadan sonra çok kez görüş noksanlığı meydana gelir mi?
Kornea soyulması yüzeyde ise ve enfeksiyon olmamışsa genellikle görüş eksilmesi meydana gelmemektedir. Göze giren yabancı maddeler çok kez görüş eksilmesine neden olmaktadırlar.

Korneadaki soyulmaların iyileşmesi ne kadar sürer?
İyi tedavi metotları sayesinde iki ilâ dört günde iyileşir.

Korneadaki çizikler ve yırtılmaların iyileşmesi ne kadar sürer?
Genellikle iki ile üç hafta arası.

Korneada kronik ülserleşme neden meydana gelir?
Korneanın kronik ülserleşmesi hastanın direnci zayıf olduğu zaman meydana gelir. Örneğin şeker ve başka takatsiz bırakan hastalıklarda. Bir soyulmadan meydana gelen enfeksiyon de aynı durumu meydana getirebilir.

Kronik veya tekerrür eden kornea ülserleri nasıl tedavi edilir?
Antibiyotiklerin kullanılması, ülserin dağlanması ve dış mikroplanmayı önlemek için gözün bandajla kapalı tutulması yollarıyla.

Yara izleri düzeltilemeyecek hale gelen korneaları değiştirmek mümkün müdür?
Evet. Son yıllarda bu nedenle yapılan kornea nakilleri çok başarılı olmuştur. Günümüzde, gerekli olan kişilere takılabilecek korneaları hazır bulunduran göz bankaları kurulmuştur. Bu bankalarda normal kornealar uzun süre muhafaza edilmektedir.

Nakledilen yeni kornea genellikle yaşar mı?
Evet, vakaların büyük çoğunluğunda, bir insandan başkasına nakledilen kornea yaşamakta ve normal fonksiyonlarını yerine getirmektedir.

Kornea nakliyle görme hali yeniden yerine getirebilir mi?
Kesinlikle evet. Günümüzde binlerce kişi vardır ki eskiden kördüler ve bir kornea nakliyle şimdi görmektedirler.

Bir kornea nakli ameliyatı başarısız olmuşsa, aynı ameliyatı yeniden yapmak imkânları var mıdır?
Evet. Bazı hallerde nakledilen bir kornea yaşamayabilir. Bu hallerde ikinci bir nakil başarılı olabilecektir.

Bütün körlere kornea nakli ile yardımcı olunabilinmekte midir?
Ne yazık hayır. Kör olanların yaklaşık yüzde beşinin kornealarının yaralanmalarından kör oldukları tahmin edilmektedir. Ancak bu küçük azınlık kornea nakillerinden yararlanabilmektedirler.

Bütün bir göz nakli yapılabilinir mi?
Hayır.


(0%) (0%) (0%) (0%)

Yorum Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*

Yandex.Metrica
Önceki yazıyı okuyun:
TÜKÜRÜK BEZİ TÜMÖRLERİ

Tükürük bezlerinde tümör oluşu genel bir durum mudur? Evet, genellikle kulak altı tükürük bezlerini ilgilendiren “karışık tümörler”.

Kapat