OBEZİTE (AŞIRI ŞİŞMANLIK) |

İnsanlar neden şişmanlar?
Vakaların büyük çoğunluğunda şişmanlığın tek sebebi fazla yemek yenmesidir. Başka bir deyişle, alınan kalori miktarı, gerekli kalori miktarını aşmaktadır.

Bezlerin insanın kilosuyla bir ilişkileri var mıdır?
Evet ama bir dereceye kadar. Vücudun metabolik oranını kontrol eden tiroid bezi aynı zamanda kalorilerin yakılma oranını ve kalori çıkış oranını da kontrol etmektedir. Pek çok insanın tiroid bezi normal işlemekte olduğundan kişinin alacağı kiloda tiroid bezlerin rol ilişkileri, yediği yemek miktarının rolü oranında olmayacaktır.

Bir bez bozukluğu çok kez fazla şişmanlamaya neden olur mu?
Çok nadir vakalarda. Fazla şişman olan kişilerin büyük çoğunluğunun bu durumu, ihtiyaçlarından çok fazla yemek yemelerinden ileri gelmektedir.

Tiroid bezleri metabolizma temposunu kontrol ettiğinden, şişman bir kişiye tiroid özü verilerek o kişinin kilo kaybetmesi sağlanabilir mi?
Hayır. Şişman bir kişinin tiroid bezleri normal çalışmaktaysa, tiroid özü verilmekle onun metabolizma oranı genellikle değişmeyecektir. Bu kişiye tiroid özü verildiğinde kendi tiroid bezleri daha az aktif olacak ve sonuçta tiroid faaliyeti aynı olarak kalacaktır. Tiroid özü alan normal ağırlıktaki hastalar bu hormonu almayı kestikleri zaman, kendi tiroid bezleri çalışmaktan tembel ve hareketsiz kaldığından, kilo almaya başlayacaklardır.

Kilo kaybetmek için fazla miktarda tiroid özü alma zararlı olabilir mi?
Şüphesiz evet. Çok fazla tiroid özü alındığı takdirde metabolik oran normal sınırların çok üstüne çıkabilir ve “hipertiroidizm”e benzer bir durum gelişebilir. Bu durum birkaç ay devam ettiği takdirde kalp zedelenebilir.

Kilo kaybı için iğneler yapılmalı mı?
Hayır. Son yıllara kadar bazı doktorlar hastalarına kilo kaybettirmek için, birkaç günde bir iğneler yapmaktaydılar. Bu ilâçlar, genellikle fazla idrar edilmesine yol açan ilâçlar olup, bu yolda kaybedilen kilolar kısa sürede yeniden alınırdı. Çünkü yağlar oldukları yerde kalmakta ve vücûttan ancak fazla su çıkmaktaydı. İğneler durunca hastanın kilosu yine artmaktaydı. Tıp âlemi bugün bu tür tedavileri yersiz bulmaktadır. Çünkü bu yolda devamlı olarak hiçbir sonuç alınamamaktadır.

Kilo kaybı için yapılan iğneler tehlikeli olabilir mi?
Yalnızca idrarı artırmak için gerekli ilâçlar kullanılmaktaysa tehlikeli değildirler. Ancak bu ilâçlar birkaç haftadan fâzla süre kullanılırsa vücuttaki kimyasal tepkileri ciddî bir şekilde değiştirebilecek niteliktedir.

Bir kişinin kilo kaybetmesi için tesirli ilâçlar var mıdır?
Hayır. Bazı ilâçlar kişinin iştahını kaybettirmesiyle daha az yemek yemesini temin etmektedirler. Ancak, bu ilâçlar da vücut fonksiyonunu değiştirmekle kilo kaybına yol açmazlar ve tesirleri bazı hallerde uzun süreli olmaktadır.

İştahın azalması için en tesirli ilâçlar hangileridir?
Bu ilâçların çoğunluğu amfetamin grubundaki ilâçlardır (Benzedrine, Dexedrine, vb.) Çok kez insanların daha az acıkmaların temin ederler. Bunlardan başka bazı selüloz maddeler vardır; bunlar kişiye midesinin dolu olduğu hissini vermektedirler.

Doktor tavsiyesi olmadan bu ilâçların alınması zararlı olabilir mi?
Evet. Hem amfetaminler ve hem de selüloz müstahzarları bir doktorun yol göstermesiyle alınmadığı takdirde zararlı sonuçlar meydana gelebilir.

Fizikî egzersiz kilo kaybına ne ölçüde tesirli olabilir?
Egzersiz kilo kaybına kesin ve önemli bir rol oynar. Kısa, düzensiz faaliyetler tesirsiz kalmaya mahkûmdur. Fakat muntazam ve kontrollü egzersiz kilo kaybında yararlı olacaktır.

Kilo kaybı için takip edilecek en iyi metot hangisidir?
Tıbbî bakımdan uygun bulunmuş gerekli dengede bir düşük kalori diyeti çerçevesi içerisinde yemek yenilmesidir. Eğer hasta bunu tatbik etmekte zorluk duymaktaysa, kısa bir süre için diyet ilâçlarla takviye edilebilir.

Bütün şişman kişilerin kilo kaybetmesi gerekli midir?
Evet. Ancak, ülserli veya başka mide hastalıkları olan birçok kişi vardır ki, bunların tedricî bir şekilde kilo vermeleri uygun görülmektedir. Ayrıca, bu gibilerin kilo verme gayretleri doktor kontrolünde olması gereklidir.

Şişmanlık irsî midir?
Hayır. Fakat çok kez çevrenin tesiri olur. Başka bir deyişle, çok yemek yiyen bir ailede gelişen bir çocuk ötekiler gibi fazla yemek yeme eğiliminde olabilecek ve böylece o da şişman bir kişi olarak büyüyecektir.

Fazlasıyla yemek yiyen bazı kişiler neden zayıf kalmaktadırlar?
Bu gibiler fazla yedikleri görülmekteyse de, bunlar çok kez az kalorili yemek yemektedirler ve yemek araları “kaçamak” olarak bir şey almazlar. Ayrıca, fizikî bakımdan fazla aktif olabilirler ve böylece fazla kalori yakmaktadırlar. Yine bunlardan da başka, fazla yemek yiyen bazı kişiler vardır ki, şeker veya (hipertiroidizm) hastalıklarına müptelâ oldukları için kilo kaybetmektedirler.

Bazı kişiler sıkı perhiz yaptıkları halde neden kilo kaybedememektedirler?
Bunların belirli bir kilo kaybına uğramaları için bir inceleme yapılırsa diyetlerinin yeterli derecede düşük kalorili olmadığı görülecektir. Diyet kontrollerinde bir hastanın kendisine verilen bir diyeti tam anlamıyla takip ettiği hallerde zayıflamadığı çok az vakalarda görülmüştür.

Bütün şişman kişiler tam anlamıyla diyet yaptıkları takdirde zayıflayacaklar mıdır?
Eğer aldıkları kalori, kalori ihtiyaçlarından az ise evet.

Kadınları âdet kesilmesinde kilo almaları normal midir?
Evet, ancak âdet kesilmesinin bu problemle nispeten çok az ilişkisi vardır. İnsanların yaşlandıkça kalori ihtiyaçlarının azaldığı zam dilmektedir. Araştırmacılara göre orta yaşa vardıktan sonra 1 on yılda bir, kişilerin günlük kalori ihtiyaçları 100 kalori eksilmektedir. Böylece, orta yaşlı bir kadın, aynı kaloriyi almaktaysa, kadın her on günde bir ihtiyacının üstünde 1000 kalori almaktadır. Bu halde bu kadın her ay yarım kilo şişmanlayabilecektir.

Şişmanlıkla bir kişinin hayat süresi arasında bir ilişki var mıdır?
Kuşkusuz ki evet. Hayat sigortaları istatistikleri göstermektedir yaşlanma süresi oranı şişmanlık oranına nispetle azalmaktadır.

Gazetelerde ve dergilerde gördüğümüz “mucize diyetleri” nin bir kıymeti var mıdır?
Bunlar kalori eksikliği üzerinde kurulmuşsa kilo kaybına set olurlar. Ancak, bunlar dengesiz diyetlerse ve uzun müddet yapıldığı takdirde, ciddî vitamin ve protein yetersizliklerine de yol açabilirler.

Kalorilerin önemli olmadığını iddia eden diyetlerin değeri nedir?
Kilo kaybını hedef alan bütün diyetler, alman kaloriyi göz önünde bulundurmak zorunluluğundadırlar.
Eğer bir kişi yalnız yağ olan bir diyet yerse, fakat aldığı kalori vücudunun ihtiyacından eksikse, yine de zayıflayacaktır. Aksi taktirde, tamamen yağsız olan bir diyet yerse, fakat aldığı kalori vücudunun, ihtiyaç duyduğu kaloriden fazla ise, o zaman kilo alacaktır.

Bir insanın duygusal durumu ile kilosu arasında ne gibi bir ilişki vardır?
Duygusal dengesizlikleri olan kişiler bazı hallerde lüzumundan fazla, bazı hallerde de lüzumundan az yemek yerler.

Şişmanlıkla koroner kalp hastalığı arasındaki ilişki nedir?
Koroner kalp hastalığının fazla şişman olanlarda ve çok yağlı diyet yiyenlerde normal kişilerden fazla olduğu istatistiklerle tespit edilmiş bulunmaktadır.

Kolesterol nedir?
Bazı yemeklerde ve kanda da bulunan yağlı bir maddedir. Kolesterol oranları kişilere göre büyük değişiklikler göstermektedir.

Kanlarında fazla kolesterol bulunan kişilerin koroner (kalbi besleyen) damara ait kalp hastalıklarına daha fazla yakalanma eğilimleri bulunmakta mıdır?
Evet.

Kanda fazla kolesterol bulunması neden koroner hastalıklara sebep olabilmektedir?
Yüksek kolesterol oranlarının koroner arterin vaktinden önce arteryoskleroz’a yakalanmasına yol açtığı sanılmaktadır.

Az yağlı ve az kolesterollü bir diyetle vücuttaki kan kolesterolü oranı düşürülebilinir mi?
Vücut kendi kolesterolünü ürettiğinden, bu durum her zaman gerçekleşmez. Bundan dolayıdır ki düşük kolesterollü yemeklerin yenmesiyle her zaman kandaki kolesterol oranları düşürülemeyecektir.

Hangi yağları yemekten kaçınılmalıdır?
Hayvani yağlardan. Bitkisel yağların kandaki kolesterolün artmasına fazla neden olmadığı görülmektedir ve fazla zararları da olmamaktadır.

Masajlar, zayıflama makineleri olarak adlandırılan gereçler, birçok tipteki banyolar, vb. kilo kaybına yardımcı olmakta mıdırlar?
Aslında bunlar kilo kaybına hiçbir rol oynamazlar. Ancak, bunlar kişiler üzerinde psikolojik tesirler icra ederek daha az yemek yemelerine neden olabilirler. Özel tedaviye başvuran kişiler, bunlar için külliyetli miktarda paralar sarf etmektedirler. Bu paranın boşuna gitmesini istemediklerinden daha az yemek yemeye yöneldikleri görülmektedir.

Sıkı diyet yapan kişilerin vitamin kompleksleri almaları gerekli midir?
Evet, eğer dengesiz bir zayıflama diyeti tatbik etmekteyseler. Ancak, tam dengeli bir zayıflama diyetinde vitaminlerin alınması gerekmeyecektir.

Vitaminler normal iştahın artmasına neden olurlar mı?
Hayır.

Çok sıkı diyet yapmakta olan bir kimse, sık sık doktor kontrolüne başvurmalı mıdır?
Evet.

Sigara içmeyi bırakan kimselerin kilo alma eğilimine girdikleri doğru mudur?
Evet. Çünkü sigara içmek iştah kesebilmektedir. Ayrıca, sigarayı bırakanlar herhangi bir harekette bulunmak için sigaraya sarılacaklarından ellerini bir şekerlemeye veya başka tatlı bir maddeye uzatmak eğiliminde olacaklardır.

kı diyet kişinin sinirli olmasına neden olabilir mi?
Ancak istediğinden az yemekte olduğundan, asabîleştiğinden veya hayal kırıklığına uğradığından dolayı kişi sinirli olabilir.

Kilo kaybı için diyete girmiş bazı kişilerin kabız olması normal midir?
Normal gıda alımı azaldığından bu durum, bazı hallerde meydana gelebilir. Böyle hallerde bir bağırsak boşaltılması halini önlemek için bir doktora başvurulması gerekecektir.

Sıkı bir diyette görülen açlık sancılarını gidermek için ne yapılabilir?
Birkaç hafta diyet yapmış olan kişiler az kalorili diyete kendilerini uydurmuş olacaklardır. Eğer birkaç hafta dayanmayı göz önüne alabilirlerse açlık sancılarının kendiliğinden ortadan kalkacağını göreceklerdir.

Büyükler gibi çocukların da kilo kaybı için düşük kalorili diyete girmeleri doğru mu olur?
Aslında, çocukların normal kiloda kalmaları çok önemlidir. Eğer kötü yemek âdetlerine saplanırlar ve çocuk çağında fazla şişmanlarlarsa, bu çocukların geliştikleri zaman zayıf kalmaları çok güçleşir.

Fazlasıyla çabuk ve fazlasıyla çok kilo vermenin sürekli zararları olabilir mi?
Kesin olarak evet.

Tiroid  bezlerinin  yetersiz çalışmasından dolayı   meydana gelen şişmanlık hali nasıl tedavi edilir?
Bazı hallerde tiroid özünün verilmesi kilo kaybına yol açacaktır. Bu durum bazı hallerde ameliyatla bir guatrın alınmasından sonra meydana gelebilmektedir.

Şişman kişilerde yüksek kan basıncı olma oranı zayıf kişilerden fazla olur mu?
Evet.

Şişman insanlarda  tümör olma eğilimleri zayıf  kişilerden fazla mı olur?
İstatistikler kanserlerin şişmanlarda zayıflardan fazla olduğunu göstermektedirler.

Zayıflama diyetlerinde tuz azaltılır mı?
Tuzun daha eksik alınması idrarın fazlalaşmasına yol açarak kilo kaybına yardımcı olur. Ancak bu kayıp sürekli olmayıp geçici bir haldir.

Alkollü içkilerin alınması şişmanlığa neden olur mu?
Evet. Normal bir tek içkide yaklaşık yüz kalori vardır ve üstelik içki iştahı da artırmaktadır.

Vücudun belli yerlerinin zayıflatılması mümkün müdür?
Hayır.  Vücudun bazı kısımlarında zayıflarken ötekilerinde zayıflatmayacak usulleri reklâmla ilâç satmaya kalkışan kişiler ancak kamuoyunu aldatmaktadırlar.   Bu mümkün değildir.    Anatominin bir kısmında kilo kaybı diye bir şey yoktur ve olamaz.

Zayıflığın bazı genel nedenleri hangileridir?
a.   Verem,  böbrek  hastalıkları,    kronik karaciğer hastalıkları,  vb. kronik enfeksiyonlar veya hastalıklar.
b.   Bezlerde dengesizlikler.    Örneğin   tiroid  bezinin fazla çalışması veya hipofiz salgı bezlerinin  bozuk çalışması.
c.   Yemeğe karşı isteksizlik yaratan nevrotik haller.
d.  Düzensiz bir’ yaşantı, fazla fiziki hareket, eksik uyuma, gibi hallerin meydana getirebileceği düzensiz yemek yeme alışkanlıkları.

Zayıf olma eğilimi irsî olabilir mi?
Hayır, ancak çevrenin büyük tesiri olabilir. Bir başka deyişle iyi yemek yemeyen bir aileden gelenler iyi yemek yememek eğiliminde olabilirler.

Duygusal haller ve tepkiler zayıf olmakta rol oynayabilirler mi?
Evet. Büyük bir duygusal baskı altında olan bazı kişiler daha az yemek yiyebilecekler ve bundan dolayı zayıflayacaklardır.

Zayıf olanların kilo alabilmeleri için en iyi çare hangisidir?
Zayıf olan kişilerin kilo alabilmeleri için, ihtiyaçlarından daha fazla kalori almalıdırlar. Böylece artı kalan kalori yağ depolanmasına hizmet edecektir.

Kronik bir şekilde zayıf olan bir kimse genel bir tıbbî muayeneye tâbi tutulmalı mıdır?
Muhakkak ki evet. Zayıflığın bir enfeksiyondan veya fizikî bir nedenden ileri gelip gelmediği tibbî muayenede tespit edilmelidir.

Fazla sigara kullanmak bazı kişilerin zayıf kalmasına neden olabilmekte midir?
Eğer bu sigara içmeleri normal gıdalarını almalarına engel olmaktaysa evet. Fazla sigara içenlerde çok kez normal iştah bulunmamaktadır.

Bazı insanlar fazlasıyla yemek yedikleri halde nasıl zayıf kalmaktadırlar?
Çünkü bunlar düşük kalorili yemekler yemek alışkanlığındadırlar. Bu gibilere kremalı, yumurtalı, karbonhidratlı, yağlı, vb. yemekler yedirilmelidir. Ayrıca, bu çok yiyip, zayıf kalan kişiler normalin üstünde hareket veya normalden eksik uykuyla fazla enerji de yakmakta olabilirler.

Vitamin hapları bu kişilerin kilo almasına yardımcı olabilecek midir?
Eğer normal diyetlerindeki vitamin alımları normalse, yardımcı olmayacaktır. Vitaminler, ancak normal diyette vitamin eksikliği varsa yardımcı olabilirler.

Kilo almanın en iyi yöntemleri nedir?
Günün çeşitli saatlerinde çok kalorili yemeklerin yenmesi.Normal günde üç kez yemek yeme sisteminin değiştirilip günde dört veya beş kez yemek yenmesine gidilmesi gerekli olabilecektir. Bunun yanında, eğer zayıflık duygusal bir nedenden ileri gelmekteyse, bu sebep tespit edilmeli ve giderilmesi için teşebbüse geçilmelidir.

Çocukların kilo almaları nasıl temin edilebilir?
Düzenli âdetlerin tespiti ile. Çocukların fazla duygusal gerginliğe kapılmamaları ve aşırı fizikî hareketten kaçınmaları elde edilmelidir. Çocuklar yemeklerini yemedikleri zamanlar bunları cezalandırmak veya tehdit etmekle hiçbir sonuç elde edinilemez. Böyle hareketler çocuğun eyleme geçmesine ve bu yüzden daha da az yemesine yol açabilir.

Kişinin fazla yemek yemesi için yararlı ilâçlar var mıdır?
Evet. iştahı artıracak teşvik edici ilâçlar vardır. Ancak bu ilâçlar verilmeden önce, kişinin yemek yememesinin nedeninin bir hastalıktan ileri gelmediği tespit edilmelidir.


(100%) (0%) (0%) (0%)

Yorum Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*

Yandex.Metrica
Önceki yazıyı okuyun:
TÜKÜRÜK BEZİ TÜMÖRLERİ

Tükürük bezlerinde tümör oluşu genel bir durum mudur? Evet, genellikle kulak altı tükürük bezlerini ilgilendiren “karışık tümörler”.

Kapat